Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Burn-out

Burn-out is meer dan zomaar overspannen, meer dan het gevolg van een te grote work-load; het zegt ook iets over kwetsbaarheden die aangeraakt worden, over basic needs die niet vervuld werden. Wie ben je zelf, waar liggen je eigen valkuilen en allergieën. Moet ik de oplossing voor het probleem van disbalans zoeken op inhoudsniveau of op betrekkingsniveau?

Hoe belangrijk is het herkennen en gebruiken van gelaagdheid in communicatie om Burn out te voorkomen of te herstellen?