Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Cultuurverschillen

(ca 1 uur)

Verschillen tussen culturen reiken veel verder dan alleen uiterlijkheden. Met name de kernwaarden individualisme vs collectivisme, femininiteit vs masculiniteit, onzekerheids vermijding, machtsafstand en lange termijn planning vertellen ons veel over de verschillen in cultuurpatronen tussen de nationaliteiten. Zie www.geert-hofstede.com.

Kennis van deze en nog meer cultuurverschillen wordt steeds meer onmisbaar in onze multiculturele samenleving als voorwaarde voor wederzijds respect en acceptatie.

Ga terug naar de vorige pagina.