Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Emotionele Intelligentie

(ca 1 uur)

Veel belangrijker dan je IQ is je EQ, de emotionele intelligentie die je gereedschap is om je eigen emoties te herkennen en te beïnvloeden, je vermogen om je in te leven in de gevoelswereld van je medemens, je vermogen om niet passief en machteloos het leven over je heen te laten komen maar zelf het heft in handen te nemen en het vermogen om je impulsen te beheersen.

We bespreken die menselijke vaardigheid die je elke dag nodig hebt in je contact met andere mensen.

Ga terug naar de vorige pagina.