Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen (basis module)

(duur ca 2 uur)

Na een korte schets van biologische factoren (hersenstructuren en –stofjes , erfelijkheid) en sociologische factoren (oa cultuur en religie) maakt u kennis met een nieuw model voor het herkennen van gedragsstijlen. In dit model is een dimensionale benadering van gedrag geïntegreerd met de kernkwadranten van Ofman en met de ego-veerkracht, zoals beschreven door Block& Block. Hierdoor krijgt dit oorspronkelijk statische model een dynamiek die meer recht doet aan de realiteit. Voorkeursgedrag kan immers fluctueren al naar gelang de omstandigheden. De valkuil en de allergie zijn uitersten van dit gedrag en wijzen nog duidelijker de weg naar herkenning van het voorkeursgedrag en de meest efficiënte benadering.

Ga terug naar de vorige pagina.