Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Lezingen

Er zijn 2 typen lezingen: Een Goede Dood en Lezingen cyclus Allemaal Mensen.

Een Goede Dood

In mijn rol als huisarts en scen-arts (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland) ben ik vele jaren nauw betrokken bij het levenseinde. Zowel in de medische wereld als onder leken bestaat behoefte aan informatie over euthanasie, palliatieve sedatie, bewust versterven en auto-euthanasie.
In deze lezing wordt de weg naar een goede dood vanuit historisch, juridisch, professioneel, praktisch en emotioneel oogpunt besproken met beeldmateriaal uit recente documentaires.
De lezing duurt ca 1,5 uur.

Lezingen cyclus Allemaal Mensen

Iedereen wil begrijpen hoe menselijk gedrag in elkaar zit, maar lang niet iedereen heeft de intentie om psycholoog of psychiater te worden. Als huisarts ben ik al vijfentwintig jaar in de gelegenheid gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen te observeren zoals die voorkomen in een normale gemeenschap ongeacht leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of wat dan ook. In deze lezingen bied ik handvaten aan om gedrag beter te begrijpen en om efficiënt om te gaan met zoveel verschillende mensen.
Menselijk gedrag wordt bepaald door biologische, psychologische en sociologische factoren en de cyclus van lezingen vormt een soort mind map om die factoren te herkennen in hun onderlinge samenhang. De bronnen voor deze informatie vind je onder het kopje ‘Bibliotheek’.
In een combinatie van power point en allerhande korte filmpjes (van serieus tot hilarisch) passeren vele invalshoeken in woord en beeld de revue.

De modules zijn (klik op de links voor meer informatie):