Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Lezingen recensie Stichting KOH

Onder de titel “mierenneukers, brulapen, paradijsvogels en schijtlijsters “ heeft Marc America drie groepen van huisartsen uit Eindhoven en omgeving onderwezen. Dit in het kader van onze drie-daagse nascholing georganiseerd door stichting KOH uit Eindhoven. Thema van deze workshop was gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen.

Al eerder hadden wij het onderwerp persoonlijkheidsstoornissen op ons programma. Bijzonder aan de workshop van Marc was dat hij gedragsstijlen, de roos van Lery, de kernkwadranten en persoonlijksstoornissen met elkaar verbond tot een geheel. Daardoor werd duidelijk dat gedragsstijlen kunnen ontaarden in een stoornis zodra iemand uit zijn comfortzone gebracht wordt. Hij introduceerde bij ons ook begrippen als ego-flexibiliteit en incongruente metacommunicatie.

Tot slot kwam aan de orde het grensoverschrijdend gedrag en bracht hij door middel van een 4-stappenplan in beeld hoe hiermee om te gaan.

Zijn voordracht werd zeer levendig en boeiend gebracht. Door de vele korte illustratieve filmpjes waarin de gedragsstijlen werden uitvergroot tot karikaturen, herkenden velen persoonlijkheden uit hun praktijk. Al met al een geslaagde workshop die uitnodigt tot meer.

Namens stichting KOH, John Stassen, huisarts
www.stichtingKOH.nl