Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Recensie Soroptimistclub Mosaik Limburg

Soroptimistclub Mosaik Limburg, een serviceclub van vakvrouwen, organiseerde in het kader van de jaarlijkse dag van de Rechten van de mens een lezing op dinsdag 2 februari, waarbij "zusterclubs " uit de omgeving alsook uit België, met 60 personen aanwezig waren.

De voordracht vond plaats in de Regentenkamer van het R.C.G.

Legalisering van euthanasie is onder de bezielende leiding van toenmalig minister Els Borst in 2002 in de wet van kracht geworden. Zij wist met kennis van zaken, grote betrokkenheid en tact een beduidende parlementaire meerderheid voor deze wet te winnen.

Marc America bespreekt de weg naar een Goede Dood vanuit historisch, juridisch, professioneel en emotioneel oogpunt met beeldmateriaal uit recente documentaires.

De toehoorders luisterden intensief en uit de talloze vragen die volgden bleek overduidelijk hoezeer dit onderwerp in de belangstelling staat.

Wij kunnen terugkijken op een zeer bijzondere, geslaagde, niet alledaagse avond die nog lang de gemoederen zullen bezig houden.

Met dank aan Marc America, die wij veel wijsheid toewensen in zijn hoedanigheid als Scenarts en in zijn hoedanigheid als huisarts die met regelmaat euthanasie uitvoert.

Soroptimistclub Mosaik Limburg
Ingrid Willems.