Lezingen

  • Een Goede Dood
  • Lezingen cyclus Allemaal Mensen
  • Professioneel reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische decompensatie
  • Valkuilen in je leven
  • Emotionele Intelligentie
  • Emotie, gelaatsuitdrukking en lichaamstaal
  • Verschillen tussen mannen en vrouwen
  • Cultuurverschillen
  • Burn-out

NU BOEKEN

Verschillen tussen mannen en vrouwen

(ca 1 uur)

De hersenen van mannen en vrouwen verschillen aanzienlijk in hun werking als het gaat om thema’s als geheugen, emotieverwerking, planning en organisatie en sexualiteit. Dit verschil berust op een verschil in structuren in de hersenen en stofjes in de hersenen. Begrip van deze verschillen kan behulpzaam zijn om elkaar te accepteren in het anders zijn en om te leren beter met elkaar om te gaan.

Ga terug naar de vorige pagina.